Business Analist & PMO

Introductie

Jij bent de drijvende kracht achter de ontwikkeling van digitale tooling binnen heel Bergman Clinics, waarmee we de patiëntervaring verbeteren én onze eigen werkprocessen soepeler maken. 

(meer…)

Project Lead Digital Service Strategy

Introductie

Jij bent de drijvende kracht achter de ontwikkeling van digitale tooling binnen heel Bergman Clinics, waarmee we de patiëntervaring verbeteren én onze eigen werkprocessen soepeler maken. 

(meer…)

a.i. Project Manager Jaarrekening – Zorgsector Private Equity

Introductie

De organisatie is een speler die meetelt in het Nederlandse zorglandschap! Zij omschrijven zichzelf als vooruitstrevend, hoogwaardig, transparant, hartelijk en ambitieus en willen de zorg zodanig organiseren dat deze efficiënt en betaalbaar blijft en toegankelijk voor iedereen. En dat gaat in beleving samen met een optimale service naar onze cliënten.

(meer…)

Group Legal Counsel

Functie

Adviseren van Directie aangaande strategische thema’s op bijvoorbeeld (post) M&A gebied;

Je participeert in diverse bedrijf brede projecten, bijvoorbeeld op het gebied van M&A;

Advisering & ondersteunen van Directie en Management op het gebied van o.a. ondernemingsrecht, contractenrecht, vastgoedrecht, gezondheidsrecht en algemene voorwaarden;

Je volgt trends en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en rechtspraak en geeft gevraagd en ongevraagd praktische en beleidsmatige adviezen;

Ontwikkelen, implementeren en beheren van de compliance/ governance structuur van de organisatie

Advisering over en mede onderhandelen van commerciële contracten (verzekeraars, leveranciers, externe partners) vanuit juridisch perspectief;

Coördineren, begeleiden en advisering inzake juridische geschillen en gerechtelijke procedures en het in dat verband onderhouden van contact met externe partijen en advocaten

Je vervult op termijn de taken van de Secretaris van de Directie waarbij je transparante besluitvorming, tijdige en eenduidige communicatie bewaakt;


(meer…)

Information Security Officer

Introductie

De Information Security Expert is verantwoordelijk voor de technische aspecten en rapporteert functioneel aan de ISO en hiërarchisch aan de Directeur Privacy & Security.


(meer…)