a.i. Project Manager Jaarrekening – Zorgsector Private Equity

Introductie

De organisatie is een speler die meetelt in het Nederlandse zorglandschap! Zij omschrijven zichzelf als vooruitstrevend, hoogwaardig, transparant, hartelijk en ambitieus en willen de zorg zodanig organiseren dat deze efficiënt en betaalbaar blijft en toegankelijk voor iedereen. En dat gaat in beleving samen met een optimale service naar onze cliënten.

Functie

Verwerking PPA naar aanleiding van de fusie met (rapporteert tot en met 2018 onder Dutch GAAP)

Implementatie IFRS 16 “leasecontracten”

Mogelijke acquisitie in het buitenland (valutaverschillen/transferpricing)

Vervolmaken van de huidige IFRS toelichtingen/verwerkingen

Overige organisatie onafhankelijke IFRS ontwikkelingen/standaarden 2019 e.v.

Sollicitatie

Simon van der Steen