Information Security Officer

Introductie

De Information Security Expert is verantwoordelijk voor de technische aspecten en rapporteert functioneel aan de ISO en hiërarchisch aan de Directeur Privacy & Security.


Organisatie

Samara Tielman is secrataresse: s.tielman@bergmanclinics.com

Functie

vertaal je wet -en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging naar de standaarden van de organisatie. Hiervoor stel je o.a. door het opstellen van protocollen en werkinstructies basis van het informatiebeveiligingsbeleid.

houd je toezicht op de implementatie en naleving van het informatiebeveiligingsbeleid.

ondersteun je collega’s bij de uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid.

voer je periodiek risicoanalyses en interne audits uit en doe je voorstellen om deze risico’s te beperken.

geef je gevraagd en ongevraagd advies over informatiebeveiliging -aangelegenheden en doe je voorstellen om risico’s voor de organisatie op dit vlak te beperken.

handel je opgetreden incidenten af, minimaliseer je ( indien mogelijk) de gevolgen en zorg je dat het incident op een juiste manier wordt geregistreerd

informeer je de Directeur Privacy & Security over de informatiebeveiligingsrisico’s en breng je advies hoe deze risico’s te mitigeren.

zet je samen met de Privacy Officer (periodieke) awareness programma’s op en geef je voorlichting en training aan gebruikers in samenwerking met de organisatie Academy.

ondersteun je bij het uitvoeren van Privacy Impact Assessments (PIA) en/of Data Protection Impact Assessments (DPIA) en boordeel je deze waar nodig in samenwerking met de Privacy Officer.

speur je naar ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging, die je zo nodig vertaalt naar aanvullingen of verbeteringen van producten, methodieken of werkwijzen.


Inlichtingen

Eric Mohr #644