Search

Agenda CFO

Was de taak van de CFO of financieel directeur vroeger beperkt tot boekhouden, financieel plannen, risico management en compliance. Tegenwoordig drukt menig CFO een zware stempel op de koers van het bedrijf en is hiermee een strategisch klankbord dat ervoor zorgt dat de business op koers blijft.

Anders gezegd is de financiële functie bezig met een fundamentele verschuiving van traditionele controller naar een strategische business partner. Deze transformatie vraagt van de CFO kennis en kunde om tot verdere standaardisering en efficiency te komen. Hij of zij is een aanjager van vereenvoudiging. Vereenvoudigde rapportage-eisen en processen is een essentieel ingrediënt voor een efficiënte bedrijfsvoering en is bij uitstek een voorloper in harmonisatie en standaardisatie. Hoe hoger het niveau van harmonisatie in processen, data en applicaties, des te hoger is de betrouwbaarheid en snelheid van informatie geleverd. Hij of zij is naast CFO ook de ‘COO’ van de end-to-end rapportage keten. Meer controle op het verzamelen van gegevens en informatie management proces betekent meer effectieve en efficiënte rapportage voor de besluitvorming. Een goede data-architectuur en een robuuste data governance fungeert als een sterke basis voor transformatie.

Agenda CIO

Technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen een veranderkracht die de competenties van de traditionele IT-afdeling overstijgt. De IT-functie zal een cruciale rol spelen binnen de organisaties van de toekomst.

De keuze voor digitalisering is vooral een strategisch organisatievraagstuk. Dat vraagt om CIO’s met visie, overtuigingsvermogen en daadkracht. Steeds meer bedrijven omarmen het idee van data en informatie als basis voor digitale vernieuwing. Daarin kunnen kunstmatige intelligentie en robotisering eigenlijk niet ontbreken. De kunst is individuele, op zichzelf staande initiatieven te verheffen tot onderdelen van een groter geheel. Dat vraagt om een holistische kijk op digitale assets. Beveiliging en dataprivacy zijn belangrijke pijlers onder de bedrijfscontinuïteit. De uitdaging is om veilig werken af te dwingen, zonder afbreuk te doen aan de gebruikerservaring en wisntgevendheid. Om sneller te kunnen innoveren kiezen steeds meer bedrijven en instellingen om naast de traditionele en operationele IT ook digitale innovaties in te richten.