IT Project Manager – Particuliere zorg – Private Equity

Introductie

De organisatie is de grootste keten van gespecialiseerde klinieken voor medisch specialistische zorg in Nederland.

Organisatie

De taken zijn onder andere: integreren van de IT organisatie van de fusie partner. Ook schrijven van de IT strategie en aansturen van de diverse IT projecten. Signaleren van risico’s, schat deze in en neemt de juiste stappen. Bewaakt de samenhang en aansluiting tussen “Run-the-business” en “Change-the-business” activiteiten.

Inlichtingen

Eric Mohr (06-40163844)