ai Change Manager

Introductie

Voor een PE owned bedrijf in International Logistics zoeken wij een Change Manager

Functie

Ontwerpen en uitzetten van change strategie en bijbehorende processen

Uitvoeren van impactanalyses

Bepalen van de doelgroep voor wie het change proces van belang is

Opstellen van heldere specifieke doelstellingen van de change en deze zo nodig bijstellen

Bewaken van de voortgang van de change in de landen en binnen het HQ en zo nodig ingrijpen

Fungeren als aanspreekpunt voor directie, programma manager, project managers en overige stakeholders gedurende het change proces

Verkrijgen van draagvlak voor change d.m.v. van bijvoorbeeld het opstellen van waardevolle rapportages, initiëren van overleg en bedenken en inzetten van (digitale) interne en externe communicatie en presentatie

Voorbereiden van besluitvorming omtrent change management


Sollicitatie

Eric Mohr #712