Group Legal Counsel

Functie

Adviseren van Directie aangaande strategische thema’s op bijvoorbeeld (post) M&A gebied;

Je participeert in diverse bedrijf brede projecten, bijvoorbeeld op het gebied van M&A;

Advisering & ondersteunen van Directie en Management op het gebied van o.a. ondernemingsrecht, contractenrecht, vastgoedrecht, gezondheidsrecht en algemene voorwaarden;

Je volgt trends en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en rechtspraak en geeft gevraagd en ongevraagd praktische en beleidsmatige adviezen;

Ontwikkelen, implementeren en beheren van de compliance/ governance structuur van de organisatie

Advisering over en mede onderhandelen van commerciële contracten (verzekeraars, leveranciers, externe partners) vanuit juridisch perspectief;

Coördineren, begeleiden en advisering inzake juridische geschillen en gerechtelijke procedures en het in dat verband onderhouden van contact met externe partijen en advocaten

Je vervult op termijn de taken van de Secretaris van de Directie waarbij je transparante besluitvorming, tijdige en eenduidige communicatie bewaakt;


(meer…)