Finance

Was de taak van de CFO of financieel directeur vroeger beperkt tot boekhouden, financieel plannen, risico management en compliancy. Tegenwoordig drukt menig CFO een zware stempel op de koers van het bedrijf en is hiermee een strategisch klankbord dat ervoor zorgt dat de business op koers blijft.

Anders gezegd is de financiële functie bezig met een fundamentele verschuiving van traditionele controllership naar een strategische business partner. Deze transformatie vraagt van de CFO kennis en kunde om tot verdere standaardisering/ efficiency te komen.

Hij is een aanjager van vereenvoudiging. Vereenvoudigde rapportage-eisen en processen is een essentieel ingrediënt voor een efficiënte bedrijfsvoering. Hij is bij uitstek een voorloper in harmonisatie en standaardisatie. Hoe hoger het niveau van harmonisatie in processen, data en applicaties, des te hoger is de betrouwbaarheid en snelheid van informatie geleverd.

Hij is naast CFO ook de 'COO' van de end-to-end rapportage keten: Meer controle op het verzamelen van gegevens en informatie management proces betekent meer effectieve en efficiënte rapportage voor de besluitvorming.

Tot slot is hij de gegevens gouverneur en verandering 'shaper'. Een goede data-architectuur en een robuuste data governance fungeert als een sterke basis om de transformatie te financieren.


Business Transformation

Waar technologie, processen en mensen samenkomen.
Nog nooit hebben externe - en interne klanten een zo centrale rol gespeeld op de agenda’s van organisaties. Organisaties, groot en klein, internationaal en nationaal, private equity owned, beursgenoteerd of non profit kunnen zich niet veroorloven om niet te reageren op de veranderende omgeving. Hoe kunnen organisaties de relatie met hun klanten verder personaliseren? Een actueel en samenhangend beeld van (individuele) klanten is hierbij cruciaal. Hoe reageren organisaties zo slagvaardig mogelijk op veranderende klantbehoeftes? Welke rol spelen betrouwbare en beschikbare (master) data?

Er ontstaat een nieuwe flexibiliteit waarbij multi-disciplinaire teams mogen experimenteren, mogen fouten maken en waarbij het denken binnen functionele silo’s volledig wordt losgelaten. De inrichting van slimme end to end processen en de inzet van ERP systemen zijn key. Tevens worden er nieuwe eisen gesteld aan de flexibiliteit van mensen, aan het werken zonder hiërarchische structuren. De statusbeleving van rollen verandert in een rap tempo. Creativiteit wordt gezien als de belangrijkste competentie van de nieuwe werknemer.

Wij bemiddelen kandidaten die een leidende rol willen spelen in bovenstaande ontwikkelingen, in een project rol, een lijn rol of in een specialistische rol. Die over hun eigen grenzen heen kijken, die het belang van klant en organisatie boven hun eigen belang plaatsen. Professionals die met een groep van gelijkgestemden niet vasthouden aan bestaande patronen maar bewust onderdeel willen zijn van deze verandering.

Zie Recente Bemiddelingen voor een selectie van onze bemiddelingen.